Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1
w Krakowie

31-935 Kraków   os. Handlowe 4   telefon: 12-644-24-75   e-mail: sekretariat@zsos1.plZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zapisy do samorządowych szkół prowadzone są w dniach 18 kwietnia - 8 maja 2017 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 900 - 18 kwietnia 2017 r., natomiast wnioski można składać w szkołach w godzinach ustalonych przez jej dyrektora.

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2017/2018 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento ( krakow.elemento.pl ).
  2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane sąna podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do amorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  4. Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności - z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostaćwskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.
  5. Dziecko, które realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole podstawowej przyjmowane jest do niej bez przeporwadzania postępowania rekrutacyjnego. Prosimy o zgłaszanie woli kontynuowania edukacji dziecka w danej szkole podstawowej do 8 maja.
czytaj więcej (terminarz rekrutacji)

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 na os. Handlowym 4 czynny jest najnowocześniejszy w województwie kryty basen. Z obiektu mogą korzystać uczniowie ZSOS 1 oraz innych szkół i przedszkoli, a także mieszkańcy Krakowa.
strona basenu film video - basenOrganizacja szkoły

Dyrekcja

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Świetlica

Stołówka

Opieka medyczna

Pedagog szkolny

Inspektor BHP

Kontakt mapa

Dokumenty

Wynajem pomieszczeń

Projekty edukacyjne

Wymagania edukacyjne

Zwolnienia z W-F

Rekrutacja

Obozy młodzieżowe

Akty prawne

Statut szkoły BIP

ZFŚS

ZFŚS informacje

Aktualności

Erasmus+ w ZSOS1

Bezpieczna szkoła

Przyjaciele szkoły

Historia szkoły

Galeria zdjęć

Patron

Historia

 Pomoc dla osób niepełnosprawnych w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
strzałka do góry

Osób online: 1